ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ยุวะกาชาด

ประมวลภาพกิจกรรม 2562

This slideshow requires JavaScript.

โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมได้จัดทำบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 26-27 ธ.ค. 62

This slideshow requires JavaScript.

การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์

แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

90102306_1638162966331803_5742468628775698432_n

รายงานสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เผยแพร่ผลงานครูขจรศักดิ์ นาคราชา เรื่องคำซ้ำ

เผยแพร่ผลงานครูขจรศักดิ์ นาคราชา เรื่องคำซ้อน

เผยแพร่ผลงานครูขจรศักดิ์ นาคราชา เรื่องคำประสม