ประมวลภาพกิจกรรม 2562

This slideshow requires JavaScript.

โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมได้จัดทำบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 26-27 ธ.ค. 62

This slideshow requires JavaScript.

เผยแพร่ผลงานครู

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ชุดการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

โดยนางศิริษา แสนดวง

 

เผยแพร่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนแก๊สของคน

ชุดที่2การแลกเปลี่ยนแก๊สของคน ปก

บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 วิชาการสร้าง e-Book กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศปิดเรียนวันที่ 31 ก.ค. -1 ส.ค.60 เนื่องจากน้ำท่วม

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ค่ะ
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ประกาศปิดเรียนวันที่ 31 ก.ค. -1 ส.ค.60 เนื่องจากน้ำท่วม

20503071_1461865887207841_2015686571_o

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อนจ้างเป็นลูกจ้าง

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อนจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรง ตามประกาศแนบดังนี้

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง

img_7844 img_7850 img_7851 img_7860 img_7870 img_7871 img_7876 img_7877

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรง

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-001

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรง รายละเอียดดังนี้
%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-001

%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-002

%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-003

%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-004