การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์

ประมวลภาพกิจกรรม 2562

This slideshow requires JavaScript.

โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมได้จัดทำบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 26-27 ธ.ค. 62

This slideshow requires JavaScript.

แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

90102306_1638162966331803_5742468628775698432_n

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ยุวะกาชาด

เผยแพร่ผลงานครู

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ชุดการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

โดยนางศิริษา แสนดวง

 

เผยแพร่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนแก๊สของคน

ชุดที่2การแลกเปลี่ยนแก๊สของคน ปก

บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 วิชาการสร้าง e-Book กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศปิดเรียนวันที่ 31 ก.ค. -1 ส.ค.60 เนื่องจากน้ำท่วม

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ค่ะ
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ประกาศปิดเรียนวันที่ 31 ก.ค. -1 ส.ค.60 เนื่องจากน้ำท่วม

20503071_1461865887207841_2015686571_o

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อนจ้างเป็นลูกจ้าง

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อนจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรง ตามประกาศแนบดังนี้